Telefon: 041 356 017

Brilejeva 12, Ljubljana Kje smo

Kdo smo in kaj počnemo

Pred devetnajstimi leti je Studio Ank ustanovila ga. Nada Štrovs, ki je po osnovnem poklicu dipl. VMS. Za področje izvajanja pregledov organizma je pridobila certifikate v Alfa-Med High-Technology Center, Moskva, Rusija in certifikat v Metavital® HUMAN-OBERON® centru.

Gospa Nada Štrovs je certifikat za izvajanje tega programa dobila prva v Sloveniji.

Studio ANK - Zdravje je radost življenja!

Studio ANK – Zdravje je radost življenja!

Studio Ank pri izvajanju svoje dejavnosti sodeluje tudi s strokovnjaki iz področja zdravstva, odvisno od potrebe uporabnikov.